5 Kasım 2012 Pazartesi

Debian'a JDK 7 yüklemenin yolu

Bu yazıda Linux işletim sisteminize el yordamıyla herhangi bir runtime yükleme ve update-alternatives komutuyla sistem varsayılanı olarak ayarlamayı anlatacağım; özellikle resmi depolarda henüz bulunmamasından dolayı Debian'a JDK 7 yükleme örneğiyle anlatıyorum. Genelleştirip başka ihtiyaçlarınıza da uyarlayabilirsiniz.

Öncelikle wget kullanarak sıkıştırılmış tar dosyayı Oracle'ın sitesinden yükleyelim ve uygun klasöre açalım. Henüz JDK 7 için Debian depolarında resmi paket yok, bu yüzden paket yöneticisini (apt-get komutunu) kullanamıyoruz.

wget http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u9-b05/jdk-7u9-linux-x64.tar.gz
tar zxvf jdk-7u9-linux-x64.tar.gz -C /usr/lib64/jvm/

Verdiğim link 64-bit Linux için son JDK'yı gösteriyor. Bu işe yaramazsa doğrusunu Oracle'ın sayfasına gidip bulabilirsiniz; her halükarda son versiyonunu tespit etmek için:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Şimdi istediğimiz JDK'yı indirip doğru bir klasöre açtığımıza göre update-altenatives marifetiyle sistem varsayılanı olarak ayarlayalım.

update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_09/bin/java 1065
update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_09/bin/javac 1065

1065 rakamı verilen önceliği ifade ediyor.

İşlemi kontrol etmek için –config parametresini kullanabilirsiniz.

update-alternatives --config java

Bu komutu girdiğinizde eğer önceden yüklenmiş bir Java'nız da vardıysa şuna benzer birkaç satır görmelisiniz, eğer ilk java ise alternatifi olmadığını bildirecektir:

There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

  Selection    Path                                      Priority   Status
------------------------------------------------------------
* 0            /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_09/bin/java          1065      auto mode
  1            /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java   1061      manual mode
  2            /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_09/bin/java          1065      manual mode

Verdiğimiz 1065 rakamı 1061 den yüksek olduğundan kurduğumuz java otomatik olarak seçiliyor. Şimdi  artık yeni alternatifin etkinleştiğini görebiliriz.

java -version

Çıktısı:

java version "1.7.0_09"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_09-b05)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.5-b02, mixed mode)

Kolay gelsin...